Dolennau Defnyddiol / Useful Links

Fel rhiant neu ofalwr, gobeithiwn y byddwch yn gweld y dolennau cyswllt isod yn werthfawr.  


 If you are a parent or carer, we hope you will find the web links below useful.

Links will open in a new window

Hector's World - E-ddiogelwch i blant 5-7 oed / Internet Safety for 5 to 7 year olds.

Rhan o'r wefan ThinkUKnow ydy hwn. Mae'n addas ar gyfer plant 5 i 7 oed. Part of the ThinkUKnow website for 5 to 7 year olds. Watch Hector and his friends learning how to use their computers safely!

Thinkuknow

Gwybodaeth i Rieni ar Ddiogelwch ar y We / Information for parents on Internet Safety

Urdd Gobaith Cymru

Cyswllt i wefan yr Urdd / Link to the Urdd website - the Welsh youth organisation

Mudiad Ysgolion Meithrin

Gwefan Mudiad Ysgolion Meithrin / Website for the Welsh Playgroup Association

Menter Iaith Caerffili

Cyswllt i wefan Menter Iaith Caerffil i weld manylion am weithgareddau yn yr ardal i bob oedran / Link to Menter Iaith Caerffili to find out about activities in the area for all ages

Gwefan Llyfrau Cymraeg Rily / Rily's Welsh Books Website

Dewch i weld llu o lyfrau Cymraeg a werthir ar lein. Come and see a host of Welsh books available on-line.

Llywodraeth Cynulliad Cymru /The Welsh Assembly Government

Gwefan Cynulliad Cymru / Welsh Assembly Government Website Yma cewch wybodaeth am wahanol agweddau ar addysg ynghyd a gwybodaeth am feysydd eraill. / Here you will find information about various aspects of education as well as information about many other fields.

RHAG

Cyswllt i wefan 'Rhieni dros Addysg Gymraeg' / Link to the website 'Parents for Welsh Medium Education'

SureStart Childcare

Where to find childcare in your area.

Parent Pages

THE national directory of services aimed at parents

Adnoddau Rhieni/ Parents Resources

Erthyglau i rhieni yn rhoi cymorth i helpu plentyn gyda'i gwaith ysgol mewn ffordd positif. Series of articles aimed at parents gives advice on how you can help your child in positive ways and how to support them in their education.

DirectGov

The latest and widest range of public service information from the UK government.

BBC Adult Learning

Lots of information about getting into learning.

BBC Parenting Site

Advice for parents of primary-aged children.

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional