Cylchlythyrau / Newsletters

Darllenwch y cylchlythyr diweddaraf isod.

Read our latest newsletters below.

Please click a heading

Parents evening / Nosweithu Rieni 4 & 5 December 2017 - 04 December 2017

Gwelir dyddiad ac amser I chi weld Mrs Kinnear athrawes blwyddyn 1. Please see the dates and times of an appointment that has been made for you to see...

Apwyntiadau Noson Rieni / Parents Evening Appointments - 06 November 2017

Gwelir rhestrau o dan / see lists below

Mabolgampau - School Sports Day 07.06.2017 @ 1pm - 07 June 2017

The weather is showing promising for our school sports day on Wednesday. Please see the document below for your child's team colour. Your child will ...

Tywydd Garw / Severe Weather Warning - 11 January 2017

Gwiriwch fan hyn er mwyn gweld statws yr ysgol. Please check here to find out the schools status.

Ffair Nadolig / Christmas Fayre - 15 December 2016

Diolch i bawb a wnaeth cefnogi ein Ffair Nadolig eto eleni. Thank you to all parents, pupils and friends of Ysgol y Lawnt who supported the Christmas ...

Please click to open

pdf.gif: Newyddion Diweddaraf o Ysgol y Lawnt Latest News!

Newyddion Diweddaraf o Ysgol y Lawnt Latest News! - 27 March 2012

Dewch i ddarllen ein newyddion cyffrous! Read our latest exiting news!
File size: 69KB (PDF File)

pdf.gif: 19 01 12

19 01 12 - 19 January 2012

File size: 46KB (PDF File)

pdf.gif: 07 10 11

07 10 11 - 07 October 2011

File size: 46KB (PDF File)

pdf.gif: Newyddion Gwyrdd y Lawnt - Rhifyn 5 - Haf 2011 / The Lawnt's Green News Issue 5 - Summer 2011

Newyddion Gwyrdd y Lawnt - Rhifyn 5 - Haf 2011 / The Lawnt's Green News Issue 5 - Summer 2011 - 12 July 2011

Newyddion cyffrous - Ysgol y Lawnt yn ennill statws Masnach Deg. Ni yw'r Ysgol Gymraeg gyntaf yn yr ardal i ennill y statws yma! Diolch i rieni, plant, athrawon ac yn enwedig yr Eco-bwyllgor a Miss Powell am eu holl waith caled. Exiting news! - Ysgol y Lawnt wins Fair Trade Status. We are the first Welsh School in the area to win this status. Thank you to the parents, the children, the teachers and especially the Eco-committee and Miss Powell for all their hard work!
File size: 221KB (PDF File)

pdf.gif:  Newyddion Gwyrdd Hyd 2010 -Rhifyn 4  Green News Autumn 2010 - Issue 4

Newyddion Gwyrdd Hyd 2010 -Rhifyn 4 Green News Autumn 2010 - Issue 4 - 04 February 2011

Dyma'r pedwerydd rhifyn o'n Newyddion Eco. Darllenwch am ein gweithgareddau diddorol. Read the fourth edition of our Eco News. Read all about our interesting activities.
File size: 264KB (PDF File)

pdf.gif: Newyddion Gwyrdd y Lawnt / The Lawnt's Green News

Newyddion Gwyrdd y Lawnt / The Lawnt's Green News - 21 July 2010

Darllenwch y trydydd rhifyn o'n Newyddion Eco. Read the third edition of our Eco Newsletter.
File size: 598KB (PDF File)

pdf.gif: Digwyddiadur Diweddaraf / Dates to Remember

Digwyddiadur Diweddaraf / Dates to Remember - 16 May 2010

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiaduron! Latest dates for your diaries!
File size: 41KB (PDF File)

pdf.gif: Dyddiadau Rhagfyr 2009 / December Events 2009

Dyddiadau Rhagfyr 2009 / December Events 2009 - 01 December 2009

Digwyddiadau mis Rhagfyr / Events for December
File size: 24KB (PDF File)

pdf.gif: Digwyddiadau mis Tachwedd / November Events

Digwyddiadau mis Tachwedd / November Events - 06 November 2009

Dyddiadau i'ch dyddiadur / Events for your diaries
File size: 14KB (PDF File)

pdf.gif: 2. Newyddion diweddaraf - Hydref 1af 2009 / Latest News - October 1st 2009

2. Newyddion diweddaraf - Hydref 1af 2009 / Latest News - October 1st 2009 - 01 October 2009

Newyddion diweddaraf am weddill yr hanner tymor hwn. / Latest news and dates for the rest of this half term.
File size: 17KB (PDF File)

pdf.gif: 1. Dechrau'r tymor / Beginning of term - September 2009

1. Dechrau'r tymor / Beginning of term - September 2009 - 09 September 2009

File size: 27KB (PDF File)

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional