Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Eisteddfod y Cymoedd / The Valleys Eisteddfod - 04 November 2016

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth cymryd rhan mewn Eisteddfod y Cymoedd. Roeddech chi yn wych ac rydym ni yn falch ohonoch chi i gyd!

Congratulations to everyone who took part in the Valleys Eisteddfod. You were all excellent and we are proud of you all!

Please click to view

(147KB)

(120KB)

(121KB)

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional