Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Plant mewn Angen! Children in Need! - 18 November 2016

Rydym wedi mwynhau dathlu diwrnod Plant mewn Angen heddi. Smotiau di ri! Diolch yn fawr i Tira Bl.4  a wnaeth casglu £150 ar gyfer yr elusen - dyna ymdrech arbennig!

We have enjoyed celebrating Children in Need today. Spots galore! A big thank you to Tira Yr.4 who collected £150 for the charity - what an amazing effort!

Please click to view

(239KB)

(151KB)

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional