Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Gwasanaeth Cynhaeaf / Harvest Festival - 12 October 2016

Cynhelir ein Gwasanaeth Cynhaeaf eleni ar ddydd Iau yr 20fed o Hydref am 1.30yb, yn Eglwys Dewi Sant, Rhymni. Our Harvest Festival will take place on Thursday the 20th of October at 1.30pm in St David's Church, Rhymney.

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional