Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Disco Calan Gaeaf / Halloween Disco - 03 November 2015

Llywddiant yn y disgo Calan Gaeaf!
Codwyd £400 ar gyfer yr ysgol.
Diolch am eich holl cefnogaeth.

Success in the Halloween Disco!
We raised £400 for the school fund.
Thanks for your ongoing support.

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional