Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Llwyddiant Eisteddfod y Cymoedd! / Valleys Eisteddfod Success! - 16 October 2015

Ar ddydd Gwener yr 16eg o Hydref fe aeth côr yr ysgol a hefyd unigolion i Eisteddfod y Cymoedd  yn Ysgol Lewis i Ferched.
Dyma'r canlyniadau:

Unawd blwyddyn 4 ac iau:
2il - Awen Davies
3ydd Lexie Hughes

Unawd Blwyddyn 5 a 6:
2il - Millie Evans
3ydd - Holly Powell

Côr Cynradd
2il Ysgol y Lawnt

Llongyfarchiadau i bawb a da iawn i bawb wnaeth cymryd rhan!


On Friday the 16th of October the school choir and some soloists went to the Valleys Eisteddfod in Lewis Girls School.
Here are the results:

Year 4 and younger solo:
2il - Awen Davies
3ydd Lexie Hughes

Year 5 and 6:
2il - Millie Evans
3ydd - Holly Powell

Primary Choir:
2il Ysgol y Lawnt

Congratulations to everyone and well done to all who took part!

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional