Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Gwasanaeth Diolchgarwch / Harvest Festival - 16 October 2015

Ar ddydd Mercher y 14eg o Hydref fe aeth yr ysgol gyfan i eglwys Dewi Sant yn barod i ddathlu cynhaeaf. Roedd ffermwyr,y lindys llwyglyd, cantorion gospel, feipen enfawr, Louis Armstrong a'r 'bake off' yno ac fe wnaethon nhw helpu ni i gofio bod ein byd yn un bendigedig!

Diolch i'r rhieni am ddod i wylio ac am eich casgliad caredig tuag at achos Luke a da iawn i'r staff a plant am ei berfformiadau gwych!

On Wednesday the 14th of October we all congregated in St Davids Church ready to celebrate Harvest! There were farmers, the hungry caterpillar, an enormous turnip, gospel singers, Louis Armstrong and a Great British Bake off that helped us remember the wonderful world we live in.

Thank you to all parents who attended and for your generous collection for Luke and well done to all our pupils and staff for all their hard work!

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional