Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Cogurdd - 28 February 2014

Llongyfarchiadau i Kloe a Lowri e(bl6) am gystadlu yng nghystadleuaeth cogurdd yn Ysgol Gyfun Gwynllyw!! Llongyfarchiadau i Lowrie am gyrraedd yr ail rownd. Rwyt yn Cogydd o fri!

Congratulations to Kloe and Lowrie (yr 6) for competing in the Cogurdd cooking competition in Ysgol Gyfun Gwynllyw! A special congratulations to Lowrie for reaching the second round! You are a MasterChef!


Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional