Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Sioe Nadolig / Christmas Concert - 13 December 2013

Da iawn i bob un ohonoch chi am berfformio yn wych yn ein sioeau Nadolig!
Diolch yn fawr rhieni am eich cefnogaeth.

Well done to you all for performing fantastically in the Christmas shows!
Thank you parents for for your support.

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional