Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Eisteddfod Sir / County Eisteddfod - 29 March 2014

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gymryd rhan yn yr Eisteddfod Sir.
Da iawn i'r Tim dawns am ddod yn drydydd, Holly (Bl 4)yn bedwerydd yn yr unawd, Awen (Bl2) yn gyntaf yn yr unawd a Clwb Glee am ddod yn gyntaf yn y Can Actol!
Pob lwc i'r rhai a fydd yn mynd ymlaen i'r Eisteddfod Genedlaethol.

Congratulations to everyone who took part in the County Eisteddfod.
Well done to the dance team who came third, Holly (y4) who came fourth in the solo, Awen (y2) who came first in the solo and Glee club for coming first in the Action Song!
Good luck to all who will be going onwards to the National Eisteddfod.

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional