Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Llwyddiant Eisteddfod Gylch! / The First round Eisteddfod success - 08 March 2014

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth cymryd rhan yn yr Eisteddfod Gylch eleni.
Da iawn i Holly (Bl4) ac Awen (Bl 2) am ddod yn gyntaf yn yr unawd!
Ymlaen i'r Eisteddfod Sir!

Congratulations to everyone that took part in the first round Eisteddfod this year.
Well done to Holly (y4) and Awen (y2) who came first in the solo!
Onwards to the County Eisteddfod!

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional