Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Diwrnod Plant mewn Angen 2013 / Children in Need 2013 - 14 November 2013

Fe ddaeth Pudsey i ymweld â ni i gyd i ddathlu ein diwrnod Plant mewn Angen! Fe wnaethom ni gwisgo mewn 'onesies' neu pyjamas ac fe gaethom hwyl a sbri yn gwisgo'r bandiau Pudsey newydd! Fe wnaethom ni gasglu £236.30 i'r elusen. Diolch am eich cefnogaeth!

Pudsey came to visit on Children in Need day! We celebrated by wearing 'onesies' or pyjamas all day and we really enjoyed wearing the new Children in Need bands! We rose £236.30 towards the charity. Thank you for your support.

Please click to view

(236KB)

(232KB)

(246KB)

(164KB)

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional