Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Gwasanaeth Cynhaeaf Ysgol y Lawnt / Ysgol y Lawnt Harvest Festival - 23 October 2013

Ar y 23ain o Hydref fe wnaethom gynnal ein Gwasanaeth Cynhaeaf yn Eglwys Dewi Sant Rhymni. Ein elusen y flwyddyn hon oedd y Food Bank, ac fe aeth Debbie Orrill gyda llawn car o fwyd ar gyfer teuluoedd lleol mewn angen. Diolch rhieni a staff am eich holl gefnogaeth a gwaith caled.

On the 23rd of October we held our Harvest festival in St Davids Church in Rhymney. Our charity this year was the Food Bank and Debbie orrill went home with a car full of food for local families in need. Thank you to all parents and staff for their hard work and support.

Please click to view

(204KB)

(184KB)

(196KB)

(191KB)

(196KB)

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional