Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Llwyddiant yn Eisteddfod y Cymoedd / Success in the Valleys Eisteddfod - 18 October 2013

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gymryd rhan yn Eisteddfod y Cymoedd y flwyddyn hon. Daeth y Cor yn ail yn y gystadleuaeth Cor Cynradd a daeth y Parti Llefaru yn ail yn y gystadleuaeth Parti Llefaru. Llongyfarchiadau i'r Clwb Glee am gynnal Seremoni Cadeirio bythgofiadwy!

Congratulations to everyone who took part in the Valleys Eisteddfod this year. The School Choir came second in the Primary Choir Competition and the Recitation Group came second in the Recitation Group Competition. Congratulations to the Glee Club for an unforgettable Chairing Ceremony!

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional