Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Wythnos Cerdded i'r Ysgol/ Walk to School Week 20 /5 - 24/5 2013 - 19 May 2013

Dewch i ddathlu Wythnos Cerdded i'r ysgol gyda ni yr wythnos hon! Fe fydd y Bws Cerdded yn cwrdd Pob Dydd yr wythnos hon. Fe fyddwn yn edrych ac yn dathlu agweddau wahannol o'r Bws Cerdded pob dydd trwy weithgareddau, gemau a chystadleuaeth hwyl a sbri. Fe fydd sticeri newydd i gasglu pob dydd a gwobrau i blant am ymuno a'r bws pob bore. Dewch i ymuno yn yr hwyl!

Come and celebrate 'Walk to school week' with us this week. To celebrate, the Walking Bus will run every morning, meeting at 8:30 to leave Rhymney Church by 8:40. Each day we will be looking at differnt aspects of the Walking Bus and learning more through activities, games and competitons. Each day children will have the opportunity to win a new sticker to place in their Walking Passport and there will be prizes on Friday for all those children will a full passport. (5 stickers - a new one to be collected each day)

We hope that you have your walking shoes ready and we'll see you at the Church on Monday morning!

Dydd Llun / Monday - Safety 
Dydd Mawrth/ Tuesday - Natur/ Nature
Dydd Mercher / Wednesday - Iechyd / Fitness
Dydd Iau/ Thursday - Yr Amgylchedd / The Environment
Dydd Gwener / Friday - Cymdeithasu / Socialising

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional