Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Gwasanaeth Y Cynhaeaf - 25 October 2012

Diolch yn fawr i flwyddyn 1, Miss Davies a Miss Donavon am wasanaeth hyfryd am y feipen enfawr. Roedd y plant wedi adrodd y stori yn wych!

Diolch i bawb oedd wedi anfon caniau o fwyd i'r ysgol ar gyfer y banc bwyd - roeddynt yn ddiolchgar iawn i chi am eich cefnogaeth.

Thank you very much to year 1, Miss Davies and Miss Donovan for a lovely Harvest assembly based on the 'Gigantic Turnip'. They all remembered the story very well!

Thank you also to all the children who contributed cans of food for the Food Bank in Merthyr. The food has been collected and the Food Bank very much appreciate all of the donations. Diolch yn Fawr.

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional