Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Only Kids Aloud! - 17 November 2011

Llongyfarchiadau i Carys (Bl 5) sydd wedi cael ei derbyn i ganu gyda 'Only Kids Aloud'! Rydym ni'n edrych ymlaen i glywed mwy o newyddion am berfformiadau cyn hir! Da iawn ti Carys!!!

Congratulations to Carlys (Yr 5) who has gone through auditions and has been offered a place with 'Only Kids Aloud'! We look forward to hearing more news about performances in the future! Da iawn ti Carys!!

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional