Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Llongyfarchiadau Owen / Congratulations Owen - 10 November 2011

Llongyfarchiadau mawr i Owen (bl 5). Derbynniodd Owen wahoddiad i ymweld â Phalas Buckingham fel gwobr ar ôl iddo ddangos dewrder a sgiliau cymorth cyntaf da pan helpodd eu ffrind  yn ystod gwyliau'r haf. Da iawn ti Owen!

A big congratulations and well done to Owen (yr 5) who received an invitation for him and his family to go to visit Buckingham Palace. Owen was awarded for his first aid skills after he helped a friend during the Summer holidays. Well done Owen!

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional