Newyddion / Latest News

Dewch i ddarllen am holl newyddion diweddaraf yr ysgol.

Keep up to date with all the news happening in school at the moment.

Please click to view

Click here to view

Can y Cor (3MB)

Click here to view

Caneuon i bawb (3MB)

Click here to view

Caneuon i bawb (3MB)

Click here to view

Can Nadolig Bl.6 (4MB)

Click here to view

Can Nadolig Bl. 5 (2MB)

Click here to view

Can Nadolig Bl.4 (4MB)

Click here to view

Can Nadolig Bl.3 (2MB)

Click here to view

Can Nadolig Bl.2 (3MB)

Click here to view

Can Nadolig Bl.1 (2MB)

Click here to view

Caneuon Nadolig y Derbyn (2MB)

Click here to view

Caneuon Nadolig y Derbyn (2MB)

Click here to view

Caneuon Nadolig y Derbyn (2MB)

Click here to view

Caneuon Nadolig y Derbyn (2MB)

Click here to view

Caneuon Nadolig y Derbyn (1MB)

Please click a heading

Llwyddiant yn Eisteddfod y Cymoedd / Success in the Valleys Eisteddfod - 18 October 2013

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gymryd rhan yn Eisteddfod y Cymoedd y flwyddyn hon. Daeth y Cor yn ail yn y gystadleuaeth Cor Cynradd a daeth y Parti L...

Dawnsio Disgo Unigol yr Urdd / Urdd solo Disco Dancing - Da iawn Ella!!! - 28 May 2013

Llongyfarchiadau mawr mawr i Ella sydd wedi dod yn 1af yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Sir Benfro heddiw gyda'i dawns unigol Hip Hop /St...

Wythnos Cerdded i'r Ysgol/ Walk to School Week 20 /5 - 24/5 2013 - 19 May 2013

Dewch i ddathlu Wythnos Cerdded i'r ysgol gyda ni yr wythnos hon! Fe fydd y Bws Cerdded yn cwrdd Pob Dydd yr wythnos hon. Fe fyddwn yn edrych ac yn da...

Eco - Bwyllgor - 09 May 2013

Dewch i ddarllen ein cod eco sydd nawr ar gael ar wefan yr ysgol o dan yr adran clybiau! / Come and read our eco - code which is now available to read...

Eisteddfod Cylch - 02 March 2013

Da iawn a llongyfarchiadau i bob un oedd wedi cystadlu dros yr ysgol yn yr Eisteddfod Cylch yng Nhwm Rhymni ar Ddydd Sadwrn 2il o Fawrth.Roeddwn...

Dydd Gwyl Dewi / Saint David's Day - 01 March 2013

Dewch i edrych ar luniau ar ddathliadau Dydd Gwyl Ddewi / Come and take a look at Ysgol y Lawnt's celebrations. You will find pictures under Newslet...

Cogurdd - 25 February 2013

Llongyfarchiadau i Carys a Kian (bl6) am gystadlu yng nghystadleuaeth cogurdd yn Ysgol Gyfun Gwynllyw!! Congratulations to Carys + Kian (yr 6) for co...

Wythnos Mathemateg 28.1.13 - 08 February 2013

Diolch i bawb am eu holl waith caled yn ystod wythnos Mathemateg! / Thankyou to everyone for all their hard work during maths week!

Gwasanaeth Y Cynhaeaf - 25 October 2012

Diolch yn fawr i flwyddyn 1, Miss Davies a Miss Donavon am wasanaeth hyfryd am y feipen enfawr. Roedd y plant wedi adrodd y stori yn wych! Diolch i b...

Tocynnau iaith - 19.10.12 - 23 October 2012

Dosbarth Blwyddyn 6 yw ennillwyr y gystadleuaeth tocynnau iaith yr wythnos hon gyda 117 o docynnau iaith! Da iawn i chi am arwain y ffordd! Congratu...

Tocynnau iaith -12/10/12 - 17 October 2012

Dosbarth Blwyddyn 2 sydd wedi ennill y gystadleuaeth tocynnau iaith yr wythnos hon gyda dros 80 tocyn iaith! WAW! Llongyfargchiadau i chi! Bydd Dewi'r...

Tocynnau Iaith - 5.10.12 - 05 October 2012

Llongyfarchiadau i ddosbarth Mr Gittings am ennill y fwyaf o docynnau iaith dros yr wythnos. 23 tocyn iaith! Da iawn chi! Gobeithio bydd Dewi'n hael g...

Cor yr ysgol / School Choir - 17 May 2012

Da iawn i gor yr ysgol am berfformiad ardderchog yn yr Eglwys ar nos Fercher, Mai 16 ar gyfer gwyl Cerddoriaeth Eglwys Dewi Sant Rhymni. Roeddwn ni (a...

Balchder Bro / Pride in your Place - 29 November 2011

Llongyfarchiadau! Ennillodd yr ysgol y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth 'Balchder Bro' a drefnwyd gan Gyngor Sir Caerffili. Diolch yn fawr i...

Only Kids Aloud! - 17 November 2011

Llongyfarchiadau i Carys (Bl 5) sydd wedi cael ei derbyn i ganu gyda 'Only Kids Aloud'! Rydym ni'n edrych ymlaen i glywed mwy o newyddion am berfformi...

Llongyfarchiadau Owen / Congratulations Owen - 10 November 2011

Llongyfarchiadau mawr i Owen (bl 5). Derbynniodd Owen wahoddiad i ymweld â Phalas Buckingham fel gwobrarôl iddoddangos d...

Croeso nol / Welcome back! - 06 October 2011

Croeso nôl i flwyddyn newydd yn Ysgol y Lawnt! Mae'r wythnosau yn hedfan ac rydym wedi bod yn brysur iawn yma yn yr ysgol ers dechrau nôl...

Mis Hydref yw mis Cerdded i'r ysgol/ October - Walk to school month - 25 September 2011

Dewch i ddarllen am bwysigrwydd Mis cerdded i'r ysgol Come and read about the importance of 'Walk to School month' http://www.walktoschool.org.uk/...

Marc Safon T.G.Ch / ICT Mark - 18 July 2011

Llongyfarchiadau mawr i bawb yn Ysgol y Lawnt am ennill Marc Safon T.G.C.h. Mae'r ysgol, athrawon a phlant wedi eu gwobrwyo am eu ddefnydd a sgiliau d...

Ein ail faner werdd / Our second green flag - 14 July 2011

Llongyfarchiadau mawr i Miss Powell a'r Eco-bwyllgor. Ar ol llawer o waith caled, mae'r ysgol wedi ennill ail faner werdd! Da iawn chi!!! After a lot...

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional