Newyddion / Latest News

Dewch i ddarllen am holl newyddion diweddaraf yr ysgol.

Keep up to date with all the news happening in school at the moment.

Please click to view

Click here to view

Can y Cor (3MB)

Click here to view

Caneuon i bawb (3MB)

Click here to view

Caneuon i bawb (3MB)

Click here to view

Can Nadolig Bl.6 (4MB)

Click here to view

Can Nadolig Bl. 5 (2MB)

Click here to view

Can Nadolig Bl.4 (4MB)

Click here to view

Can Nadolig Bl.3 (2MB)

Click here to view

Can Nadolig Bl.2 (3MB)

Click here to view

Can Nadolig Bl.1 (2MB)

Click here to view

Caneuon Nadolig y Derbyn (2MB)

Click here to view

Caneuon Nadolig y Derbyn (2MB)

Click here to view

Caneuon Nadolig y Derbyn (2MB)

Click here to view

Caneuon Nadolig y Derbyn (2MB)

Click here to view

Caneuon Nadolig y Derbyn (1MB)

Please click a heading

Diwrnod Trwynau Coch / Comic Relief - 24 March 2017

Trwynau coch ar werth yn yr ysgol £1 yr un. Red noses on sale at school £1 each. Thema'r diwrnod ydy Gwisgo fel trwyn. The theme is to dress as a no...

Plant mewn Angen! Children in Need! - 18 November 2016

Rydym wedi mwynhau dathlu diwrnod Plant mewn Angen heddi. Smotiau di ri! Diolch yn fawr i Tira Bl.4 a wnaeth casglu £150 ar gyfer yr eluse...

Blodeuwedd - 15 November 2016

Mae hi tu ol i chi! Fe wnaeth yr adran iau dechrau tymor y Nadolig yn gynnar i fynd i weld y panto Bloduwedd! Fe wnaethom ni joio mas draw! She's beh...

Sioe mewn Cymeriad / In Character - 11 November 2016

Fe waneth yr Adran Iau mwynhau ein Sioe mewn Cymeriad heddiw. Diolch Mari Jones am eich ymweliad. The Juniors enjoyed the In Character show today. Th...

Gwledd y Castell / Medieval Feast - 08 November 2016

Heddiw fe wnaeth Blwyddyn 3 a 4 gweini ei rhieni mewn gwledd yn Castell y Lawnt! Diolch ir Arglwydd ac Arglwyddes a'r holl rhieni am ddod a rhoi y bro...

Eisteddfod y Cymoedd / The Valleys Eisteddfod - 04 November 2016

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth cymryd rhan mewn Eisteddfod y Cymoedd. Roeddech chi yn wych ac rydym ni yn falch ohonoch chi i gyd! Congratulations to...

Gwasanaeth Cynhaeaf / Harvest Festival - 12 October 2016

Cynhelir ein Gwasanaeth Cynhaeaf eleni ar ddydd Iau yr 20fed o Hydref am 1.30yb, yn Eglwys Dewi Sant, Rhymni. Our Harvest Festival will take place on...

Disco Calan Gaeaf / Halloween Disco - 03 November 2015

Llywddiant yn y disgo Calan Gaeaf! Codwyd £400 ar gyfer yr ysgol. Diolch am eich holl cefnogaeth. Success in the Halloween Disco! We raised &po...

Llwyddiant Eisteddfod y Cymoedd! / Valleys Eisteddfod Success! - 16 October 2015

Ar ddydd Gwener yr 16eg o Hydref fe aeth côr yr ysgol a hefyd unigolion i Eisteddfod y Cymoedd yn Ysgol Lewis i Ferched. Dyma'r canlyniad...

Gwasanaeth Diolchgarwch / Harvest Festival - 16 October 2015

Ar ddydd Mercher y 14eg o Hydref fe aeth yr ysgol gyfan i eglwys Dewi Sant yn barod i ddathlu cynhaeaf. Roedd ffermwyr,y lindys llwyglyd, cantorion go...

Ymweliad Jenny Sullivan / Jenny Sullivan's visit - 11 October 2015

Dewch i ddarllen llythyr gan Jenny Sullivan am ei ymweliad ddiweddar. Come and read a letter from jenny Sullivan about her recent visit.

Ysgol Ddi-bapur! / Paperless school! - 02 October 2015

0 5.10.15 ni fydd ysgol yn danfon lythyron na wybodaeth allan gyda’r plant, oni bai bod cais gan riant. Bydd popeth yn cel ei osod ar wefa...

ADNEWYDDU'R WEFAN! / WEBSITE UNDER CONSTRUCTION! - 29 September 2015

Ar hyn o bryd mae ein gwefan yn cael ei adnewyddu! Byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda! Fe all hwn fod yn broses hir! Our website is currently un...

Cystadleuaeth Celf yr Urdd / Urdd Art Competition - 05 April 2014

Da iawn i Kenzie (Bl1) am ddod yn drydydd mewn cystadleuaeth Celf yr Urdd. Well done to Kenzie (Y1) for coming third in the Urdd Art competition.

Eisteddfod Sir / County Eisteddfod - 29 March 2014

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gymryd rhan yn yr Eisteddfod Sir. Da iawn i'r Tim dawns am ddod yn drydydd, Holly (Bl 4)yn bedwerydd yn yr unawd, Awen...

Llwyddiant Eisteddfod Gylch! / The First round Eisteddfod success - 08 March 2014

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth cymryd rhan yn yr Eisteddfod Gylch eleni. Da iawn i Holly (Bl4) ac Awen (Bl 2) am ddod yn gyntaf yn yr unawd! Ymlaen i'...

Cogurdd - 28 February 2014

Llongyfarchiadau i Kloe a Lowri e(bl6) am gystadlu yng nghystadleuaeth cogurdd yn Ysgol Gyfun Gwynllyw!! Llongyfarchiadau i Lowrie am gyrraedd yr ail ...

Sioe Nadolig / Christmas Concert - 13 December 2013

Da iawn i bob un ohonoch chi am berfformio yn wych yn ein sioeau Nadolig! Diolch yn fawr rhieni am eich cefnogaeth. Well done to you all for performi...

Diwrnod Plant mewn Angen 2013 / Children in Need 2013 - 14 November 2013

Fe ddaeth Pudsey i ymweld â ni i gyd i ddathlu ein diwrnod Plant mewn Angen! Fe wnaethom ni gwisgo mewn 'onesies' neu pyjamas ac fe gaethom hwyl...

Gwasanaeth Cynhaeaf Ysgol y Lawnt / Ysgol y Lawnt Harvest Festival - 23 October 2013

Ar y 23ain o Hydref fe wnaethom gynnal ein Gwasanaeth Cynhaeaf yn Eglwys Dewi Sant Rhymni. Ein elusen y flwyddyn hon oedd y Food Bank, ac fe aeth Debb...

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional