Llythyron / Letters

Cadwch mewn cysylltiad gyda'r newyddion diweddara'.
Keep up to date with all the letters we send home with the children
.

Please click a heading

Tywydd Garw / Severe Weather Warning - 11 January 2017

Cymerwch eich amser i ddarllen y llythyr isod am trefniadau os oes rhaid cau'r ysgol oherwydd tywydd garw. Please take some time to read the let...

Junior department trips - 11 November 2016

Unfortunately the school has received a high % of calls regarding the short notice of trips that are being run on the 14th & 15th of November next wee...

Noson Rieni / Parents Evening - 19 October 2016

Parents evening will be held on 02.11.2016 & 03.11.2016. Please see your appointment time and date on the class lists below. We look forward to seeing...

Gwyl Medi / September Festival - 16 September 2016

Cynhelir Gwyl Medi yn yr ysgol ar dydd Gwener Medi 16 am 1.30yp. Croeso cynnes i rieni ymuno a ni. We are holding a September Festival at the school o...

Please click to open

pdf.gif: Ion 10

Ion 10 - 21 January 2010

File size: 37KB (PDF File)

pdf.gif: Dyddiadau Rhagfyr 2009

Dyddiadau Rhagfyr 2009 - 01 December 2009

File size: 24KB (PDF File)

pdf.gif: Wythnos Fathemateg 2009 Mathematics Week

Wythnos Fathemateg 2009 Mathematics Week - 06 November 2009

Fedrwch chi ffeindio'r daten fwyaf ar gyfer yr Wythnos Fathemateg? Can you find the largest potato for Mathematics Week?
File size: 96KB (PDF File)

pdf.gif: Tachwedd / November

Tachwedd / November - 04 November 2009

Dyddiadau newydd i'ch dyddiadur. / Some new dates for your diary.
File size: 14KB (PDF File)

pdf.gif: 15fed Hydref 2009 / 15th October 2009

15fed Hydref 2009 / 15th October 2009 - 19 October 2009

Newyddion ganol y mis / News mid-month
File size: 30KB (PDF File)

pdf.gif: Newyddion Hydref 1af / News October 1st

Newyddion Hydref 1af / News October 1st - 01 October 2009

Newyddion cyffrous a mwy o ddyddiadau i'ch dyddiadur. Exciting news and more dates for your diary!
File size: 17KB (PDF File)

pdf.gif: Cystadleuaeth / Competition

Cystadleuaeth / Competition - 24 September 2009

Fedrwch chi helpu eich plentyn i feddwl am enw addas i'r draenog cyfeillgar sydd ar ein gwefan? Can you help your child to think of a suitable name for the friendly hedgehog that is on our website?
File size: 30KB (PDF File)

pdf.gif: Bwlitin misol / Monthly Bulletin

Bwlitin misol / Monthly Bulletin - 23 September 2009

Rhai negeseuon pwysig/ Some important messages.
File size: 24KB (PDF File)

pdf.gif: Clybiau Tymor yr Hydref '09 / Clubs Autumn Term '09

Clybiau Tymor yr Hydref '09 / Clubs Autumn Term '09 - 10 September 2009

Clybiau i'r plant y tymor yma. Children's clubs for this term.
File size: 21KB (PDF File)

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional