Gwybodaeth Bwysig / Key Information

< Back to Gwybodaeth Bwysig / Key Information

Cinio ysgol / School dinners

Caiff cinio ysgol ei goginio yn ein cegin gan ein Prif Gogydd Mrs J. Llewellyn.  Dewch  i weld beth sydd ar y fwydlen! 

School dinners are cooked in our own kitchen by our Head Cook Mrs J. Llewellyn.  Come and see what's on the menu!

Links will open in a new window

Cysylltiad i wefan Cinio Ysgol Cyngor Sir Caerffili / Link to Caerphilly School Meals website

Gwybodaeth am fwydlenni, bwydydd iach, gemau i'r plant ac ati. / Information about school menus, healthy eating, games for children etc.

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional