Gwybodaeth Bwysig / Key Information

Ar y dudalen hon, mae dogfennau a gwybodaeth bwysig am ein hysgol.

Please find below, some important documents and information about our school.

Please click a heading

Rheolau presenoldeb ysgol yng Nghymru / School attendance regulations in Wales

Cliciwch y linc / Please click the link: http://wales.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2014/clarificationonschoolattendance/?skip=1&lang=cy ...

Gweledigaeth TGCh Ysgol y Lawnt / Our ICT vision at Ysgol y Lawnt

Darllenwch ein Gweledigaeth ar gyfer TGCh yn Ysgol y Lawnt. Read our Vision for ICT at Ysgol y Lawnt.

Gwisg ysgol / School uniform

Gallwch brynu ein gwisg ysgol o C.C. Sports, Bargoed. All items of school uniform are available from C.C. Sports, Bargoed.

Cinio ysgol / School dinners

Caiff cinio ysgol ei goginio yn ein cegin gan ein Prif Gogydd Mrs J. Llewellyn.Dewch i weld beth sydd ar y fwydlen! School d...

Byr-brydau amser chwarae./ Break-time snacks.

Yn ystod amser chwarae y bore, caiff y plant gyfle i brynu ffrwyth yn Siop Ffrwythau'r ysgol. Cost y ffrwyth yw - 10c y dydd i'r Meithrin / D...

Cyngor Ysgol / School Council

Etholwyd dau gynrychiolydd o bob dosbarth (Bl2 i fyny) i eistedd ar y Cyngor Ysgol. Mae’r plant yn cynnal cyfarfodydd i drafod digwyddiada...

Cyngor Eco / Eco Council

Mae pob dosbarth wedi ethol dau gynrychiolydd i eistedd ar yr Eco Bwyllgor. Mae ganddynt rol bwysig yn hybu ein hysgol i fod yn wyrdd.&nbs...

Links will open in a new window

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffil

Cyswllt i Addysg a Dysgu (Link to Education and learning in Welsh)

Caerfilli County Borough Council

Link to Education and Learning

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional