Clybiau / Clubs

< Back to School Clubs

Cor / choir

Mae croeso mawr i blant yr adran iau ymuno gyda chor yr ysgol. Bydd cyfle i chi ddysgu caneuon newydd a cael llawer o hwyl a sbri yn perfformio mewn cyngherddau ysgol, eisteddfodau a mwy! Bydd cor yn cael ei cynnal amser cinio Dydd Iau. Am fwy o fanylion cysylltwch a Miss B Jones.

Come and join Ysgol y Lawnt's choir where you will learn many new songs and get the opportunity to sing and perform in school concerts, eisteddfods and much more. The choir is held dinner time on Thursdays. For more details contact Miss B Jones.

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional