Clybiau / Clubs

< Back to School Clubs

Clwb darllen / Reading Club

Mae croeso mawr i blant yr iau ymuno a clwb darllen am 3.30 prynhawn dydd Iau yn llyfrgell yr ysgol. Dewch i ddarllen ac i drafod eich hoff lyfrau, cymeriadau ac awduron! Os oes unrhyw cwestiwn cysylltwch a Miss K Scott.

There is a warm welcome for the junior children to come and join the reading club in the school library at 3.30 on Thursday afternoons. Come and read and to discuss your favourite books, characters and authors! If you have any further questions please contact Miss K Scott.

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional