Clybiau / Clubs

Dewch i ymuno ag un o glybiau'r ysgol! Mae'r clybiau'n cynnwys clybiau T.G.CH, Dawnsio Disgo, Dawnsio Gwerin, Celf, Clwb Eco - Ffasiwn, Coginio, Pêl droed, Pêl Rwyd a Rygbi.

Come and join on in the School's Clubs. We have a wide selection of clubs including .I.T, Disco Dancing, Folk Dancing, Art, Eco - Fashion, Cooking, Football, Netball and Rugby.

Dewch i weld/ Come and see!

Please click a heading

Clwb Gwyddoniaeth Nesaf/ Next 19/01/2016

Dewch i ddarganfod mwy am y byd gwyddonol. Cyfle i chi archwilio, arbrofi a darganfod! Come and learn about the world of Science. A chance for you to ...

Eco - Bwyllgor

Dewch i weld pa bethau a sut mae'r eco - bwyllgor wedi bod helpu'r ysgol i fod yn fwy wyrdd.

Cor / choir

Mae croeso mawr i blant yr adran iau ymuno gyda chor yr ysgol. Bydd cyfle i chi ddysgu caneuon newydd a cael llawer o hwyl a sbri yn perfformio mewn c...

Clwb darllen / Reading Club

Mae croeso mawr i blant yr iau ymuno a clwb darllen am 3.30 prynhawn dydd Iau yn llyfrgell yr ysgol. Dewch i ddarllen ac i drafod eich hoff lyfrau, cy...

Pel - Rhwyd/ Netball

Mae croeso mawr i blant bl 3,4,5 + 6 i ddod i ymuno a ni yn y clwb pel rhwyd. Mae'r clwb yn cael ei cynnal ar iard yr ysgol am 12.15 pob brynhawn Dydd...

Pel - droed/ Football

Mae croeso mawr i blant bl 4,5 + 6 i ddod i ymuno a ni yn y clwb pel droed. Mae'r clwb yn cael ei cynnal pob brynhawn Dydd Iau am 3.30 - 4.30 ar iard...

Clwb Coginio/ Cooking Club

Mae croeso mawr i blant bl 5 + 6 ymuno a Miss Noaks a Miss Powell yn ystafell coginio yr ysgol am 3.30 pob brynhawn Dydd Mawrth. Bydd cyfle i chi ddan...

Clwb Celf/ Art Club

Bydd clwb celf yn cael ei cynnal yn hwyrach yn y flwyddyn/ The Arts club will be held later in the year

Dawnsio Gwerin/ Folk Dancing

Fe fydd y clwb dawnsio yn cael ei cynnal yn hwyrach yn y flwyddyn The dance club will be held later in the year

Dawnsio Disgo/ Disco Dancing

Fe fydd clwb dawnsio yn cael ei cynnal yn hwyrach yn y flwyddyn The dance club will be held later in the year

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional