Drudwy

< Back to Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

Helo! Croeso i Flwyddyn 5.

 

Welcome to Year 5.
Athrawes /
Teacher:- Miss C Jones

Cynorthwywyr /
Assistants:- 

Nifer y plant / Number of children:- 24

Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Blits!/

Gwaith Cartref /
Homework:-
Cadwch ymlaen i ymarfer eich tablau am brawf tablau ni ar bob dydd Gwener. Rhydych yn cael geiriau Cymraeg a Saesneg pob dydd Llun er mwyn dysgu yn barod i’r prawf ar ddydd Gwener.  
Keep practising your times tables, ready for the test every Friday. You will receive a list of both Welsh and English words every Monday, for you to learn in preparation for the test on Friday.
Llyfrau Darllen / Reading books:-
Cofiwch ddychwelyd eich llyfrau darllen grŵp pob dydd. Un Gymraeg ac yr un Saesneg. Hefyd mae yna lu o lyfrau ar gael i chi fenthyg o gornel darllen y dosbarth.
Remember to bring both your Welsh and English reading group books everyday. There is also a large selection of books for you to borrow from our reading corner.

 
Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Llun / Monday afternoon

Dillad Addysg Gorfforol / P.E Kit:-
Mae angen top gwyn a gwaelod du er mwyn gwneud ymarfer corff. Mae angen trainers i bob gwers ymarfer corff. Nawr mae’r tywydd yn gwella fe fyddwn ni allan yn fwy aml.
A white top and black shorts/joggers are needed for P.E. lessons. Trainers are needed for every P.E. lesson. Now that the weather is improving, we will be going outside more often.
 

Please click to view

Hetiau Pasg

Hetiau Pasg (226KB)

Links will open in a new window

Dic and Dom numeracy games

A selection of adventures based around various areas of numeracy.

Brothers Grimm Tales

Come and explore more Grimm Fairy Tales.

Gwefan Gwyddoniaeth / Science Website

Dewch i ddysgu am wyddoniaeth / Come and learn more about science

Tablau Mathemateg / Maths Timestables

Dewch i ymarfer eich tablau yn ddyddiol / Come and practice your tables daily

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional