Cwcw

< Back to Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

Helo! Croeso i Flwyddyn 4.
Welcome to Year 4.

Athro /
Teacher:-  Mrs B.Dalmas-Jones

Cynorthwywyr /
Assistants: - 

Nifer y plant / Number of children:- 25

Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Cynllunio Dillad Chwaraeon/ Sports Clothes Designers

Gwaith Cartref / Homework:- Dydd Llun i'w wneud erbyn Dydd Gwener
                                              
Monday to be completed by Friday.
Llyfrau Darllen / Reading Books: Anfonwyd llyfrau darllen adref pob nos i ddarllen. Sent home every night for reading. 

Addysg Gorfforol
/ P.E:- Prynhawn Dydd Iau / Thursday Afternoon

Dillad Addysg Gorfforol / P.E Kit
:-  Joggers du / shorts du, crys-t gwyn, trainers / Tracksuit bottoms, black shorts, white t.shirt, trainers.

Yn ystod y tymor hon mi fydd y plant yn gweithio ar... / During this term the children will work on...

Rhifedd /Numeracy:-  Tablau 2,3, 4, 5 a 10 / 2,3, 4, 5 and 10 times tables,
                            Adio a Tynnu'n fertigol / Vertical addition and subtraction

Perimder ac Arwynebedd / Perimeter and Area

Llythrennedd/ Literacy :- 
Gwella ein darllen a sillafu / Improving our Reading and Spelling


 
 
 
 
 
 

Links will open in a new window

Tacteg Gwyddoniaeth / Science Website

Gwefan Gwyddoniaeth / A Science website

Teipio mat dawns/Dance Mat Typing

Dysgwch sut i deipio mewn ffordd hwylus./Learn to type the fun way.

Dynamo

Gweithgareddau hwylus i wneud yn y ty!/Lots of fun activities to do at home!

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional