Cnocell y Coed

< Back to Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

 
 Helo! Croeso i Flwyddyn 1.
 
 
Welcome to Year 1.
 


Athrawes /
Teacher:-  Miss C Jones

Cynorthwywyr /
Assistants:-   Miss R Donovan

Nifer y plant / Number of children:- 26

Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Archarwyr/Archarwyr

Gwaith Cartref / Homework:- Pob Dydd Gwener / Every Friday

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Llun / Monday afternoon

Dillad Addysg Gorfforol / P.E Kit:- Pob Dydd Llun  / Every Monday

Yn ystod y tymor hon mi fydd y plant yn gweithio ar... /
During this term the children will work on:-  

Rhifedd /Numeracy:- Adio,tynnu, siapiau a phatrymau/Addition, subtraction, shapes and patterns

Llythrennedd/ Literacy :- Atalnodi, sillaf ac adeiladu brawddegau.
Punctuation, spelling, and building sentences.

Please click to open

pdf.gif: Pypedau gwaith cartref/ Homework Puppets

Pypedau gwaith cartref/ Homework Puppets

Diolch i pawb am helpu ni creu pypedau ein hunain dros hanner tymor./ Thank you to everyone that helped us make puppets over half term.
File size: 878KB (PDF File)

pdf.gif: PLant mewn angen

PLant mewn angen

Gwnaethom ni gwisgo lan a creu pypedau Pudsey ar Diwrnod Plant Mewn Angen/ We dressed up and made Pudsey puppets on Children in need Day.
File size: 1005KB (PDF File)

pdf.gif: calan gaeaf

calan gaeaf

Wow, dyma dosbarth ofnus sydd yma heddiw!/ Wow, what a scary class we have today!
File size: 3MB (PDF File)

pdf.gif: Y Briodas Fawr

Y Briodas Fawr

Cafodd plant blwyddyn 1 a 2 hwyl a sbri wrth ddathlu 'Y Briodas Fawr'. The children of year 1 and 2 had lots of fun celebrating 'The Big Wedding'.
File size: 5MB (PDF File)

pdf.gif: geiriau unsill 2

geiriau unsill 2

Dyma rai o eiriau unsill i'ch plant ymarfer darllen ac ysgrifennu / Here are some C.V.C words for your children to practice reading and writing.
File size: 23KB (PDF File)

pdf.gif: geiriau unsill

geiriau unsill

Dyma rai o eiriau unsill i'ch plant ymarfer darllen ac ysgrifennu / Here are some C.V.C words for your children to practice reading and writing.
File size: 24KB (PDF File)

pdf.gif: geiriau i'r plant

geiriau i'r plant

File size: 33KB (PDF File)

Links will open in a new window

Gwisgo Twm

Dewch i ganu can am y tywydd a gwisgo Twm. Come and sing a song about the weather and dress Twm.

Gemau TGCh / ICT games

Dyma safle we gyda ychydig o gemau mae'r plant wedi bod yn defnyddio yn y dosbarth dros yr wythnosau diwethaf. / Here is a website that the children having been using in the class over the last few weeks.

Degau ac Unedau / Place value

Rydym wedi bod yn edrych ar degau ac unedau yn y dosbarth - dyma gem bach i helpu ni i ymarfer yn y ty./ We have been doing work on place value in school - here is a game to help us practice at home.

Stori Dewi

Dewch i wrando ar Stori Dewi/ Coma and listen to ' Stori Dewi'/

Lola Lindys

Dewch i wrando ar y stori Lola Lindys / Come and read 'Lola Lindys.'

Jac a'r Goeden Ffa

Dewch i wylio a gwrando ar stori Jac! Come and watch and listen to Jack's story!

Cyfri fesul 2 / counting in 2's

Dewch i gyfri fesul 2. / Come and count in steps of two's.

Dewch i greu llun / Come and create a picture

Gwefan Kerpoof i greu lluniau gyda 'Activity Doodle'. Kerpoof website to create pictures with 'Activity Doodle'.

Ffrindiau'r Wyddor / Alphabet Friends

Gwefan gwych i ddysgu llythrennau'r wyddor gyda chan a stori. / A delightful website to help your child to learn the letters of the alphabet with a song and a story in Welsh.

Aled Afal

Dewch i gwrdd ac Aled Afal a'i ffrindiau/ Come and meet Aled Afal and his friends.

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional