Bronfraith

< Back to Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

Helo! Croeso i dudalen blwyddyn 2! Mae 27 disgybl yn y dosbarth a thri oedolyn: Miss Davies yr athrawes; Mrs o'Brien sy'n cynorthwyo pob bore a Miss Donovan sy'n cynorthwyo pob prynhawn. Ein thema yr hanner tymor yma yw 'Archarwyr'!

Hello! Welcome to the year 2 page. There are 27 pupils in the class and 3 adults: Miss Davies, the teacher; Mrs o'Brien and Miss Donovan. Our theme this half term is 'Superheroes'.

Pethau i gofio / Things to remember: 
  • Cit ymarfer corff / PE kit - Dydd Mawrth / Tuesday
  • Gwaith cartref / Homework - Pob dydd Gwener / Every Friday
  • Llyfrau darllen / Reading books - Yn ddyddiol / Daily.

Please click to view

Ymweld a Sw Pili Pala !

Ymweld a Sw Pili Pala ! (259KB)

Ymweld a Sw Pili Pala !

Ymweld a Sw Pili Pala ! (143KB)

Ymweld a Sw Pili Pala !

Ymweld a Sw Pili Pala ! (131KB)

Ymweld a Sw Pili Pala !

Ymweld a Sw Pili Pala ! (200KB)

Ymweld a Sw Pili Pala !

Ymweld a Sw Pili Pala ! (147KB)

Ymweld a Sw Pili Pala !

Ymweld a Sw Pili Pala ! (285KB)

Clinig Babi Blwyddyn 1 a 2

Clinig Babi Blwyddyn 1 a 2 (219KB)

Clinig Babi Blwyddyn 1 a 2

Clinig Babi Blwyddyn 1 a 2 (220KB)

Clinig Babi Blwyddyn 1 a 2

Clinig Babi Blwyddyn 1 a 2 (228KB)

Clinig Babi Blwyddyn 1 a 2

Clinig Babi Blwyddyn 1 a 2 (246KB)

Clinig Babi Blwyddyn 1 a 2

Clinig Babi Blwyddyn 1 a 2 (113KB)

Ymweld a'r eglwys yn Rhymni

Ymweld a'r eglwys yn Rhymni (257KB)

Ymweld a'r eglwys yn Rhymni

Ymweld a'r eglwys yn Rhymni (172KB)

Ymweld a'r eglwys yn Rhymni

Ymweld a'r eglwys yn Rhymni (218KB)

Blwyddyn 1 a 2

Blwyddyn 1 a 2 (267KB)

Cardiau Santes Dwynwen

Cardiau Santes Dwynwen (203KB)

Cardiau Santes Dwynwen

Cardiau Santes Dwynwen (119KB)

Cardiau Santes Dwynwen

Cardiau Santes Dwynwen (104KB)

Cardiau Santes Dwynwen

Cardiau Santes Dwynwen (118KB)

Cardiau Santes Dwynwen

Cardiau Santes Dwynwen (118KB)

Cardiau Santes Dwynwen

Cardiau Santes Dwynwen (247KB)

Cardiau Santes Dwynwen

Cardiau Santes Dwynwen (218KB)

Cardiau Santes Dwynwen

Cardiau Santes Dwynwen (191KB)

Cardiau Santes Dwynwen

Cardiau Santes Dwynwen (100KB)

Cardiau Santes Dwynwen

Cardiau Santes Dwynwen (173KB)

Bwyta'n Iachus

Bwyta'n Iachus (210KB)

Bwyta'n Iachus

Bwyta'n Iachus (228KB)

Bwyta'n Iachus

Bwyta'n Iachus (220KB)

Bwyta'n Iachus

Bwyta'n Iachus (232KB)

Bwyta'n Iachus

Bwyta'n Iachus (198KB)

Bwyta'n Iachus

Bwyta'n Iachus (255KB)

Bwyta'n Iachus

Bwyta'n Iachus (115KB)

Bwyta'n Iachus

Bwyta'n Iachus (214KB)

Archarwyr

Archarwyr (127KB)

Archarwyr

Archarwyr (128KB)

Archarwyr

Archarwyr (123KB)

Archarwyr

Archarwyr (131KB)

Archarwyr

Archarwyr (132KB)

Archarwyr

Archarwyr (128KB)

Archarwyr

Archarwyr (133KB)

Archarwyr

Archarwyr (133KB)

Archarwyr

Archarwyr (129KB)

Archarwyr

Archarwyr (133KB)

Archarwyr

Archarwyr (121KB)

Archarwyr

Archarwyr (118KB)

Archarwyr

Archarwyr (138KB)

Archarwyr

Archarwyr (133KB)

Archarwyr

Archarwyr (127KB)

Please click a heading

Priodas Fawr Blwyddyn 1 a 2!

Uchafbwynt ein thema 'Hapusrwydd' oedd 'Y Briodas Fawr' yn Eglwys Dewi Sant. The culmination of all our work on 'Happiness' was the wedding of year 1 ...

Disgybl yr Wythnos / Pupil of the Week

Pwy yw 'Disgybl yr Wythnos' yr wythnos hon? Who is the 'Pupil of the Week' this week?

Pudsey - Plant Mewn Angen

Daeth Pudsey i ddweud 'Diolch' i'n dosbarth ni. Cafodd pawb 'cwtsh' mawr gan Pudsey a rhoddodd 'high 5' i ni gyd! Diolch Pudsey.

Bwyta'n Iachus !

Daeth Mrs Golding Hann, sy'n gweithio yn Asda,i ddosbarth Blwyddyn 2 gydag amrywiaeth o ffrwythau i ni flasu.Roedd pob math o wahanol ffrw...

Dawnswraig o'r India

Daeth Megan i'r ysgol i ddangos i ni sut mae pobl yn dawnsio yn yr India. Esboniodd hi yn y gwasanaeth mai dehongli straeon am eu duwiau ydy eu dawnsi...

Ymweld a Techniquest !

Aethon ni i Techniquest yn mis Chwefror. Roedd hi'n wych ! Dysgon ni lawer o bethau newydd. Roedden ni'n cael chwarae ac arbrofi gyda llawer o bethau ...

Diwrnod y Llyfr

I ddathlu Diwrnod y Llyfr, daeth pawb i'r ysgol mewn dillad eu hoff cymeriad llyfr.Cyrhaeddodd ymwelwyr arbennig hefyd. Daeth Norman Price o sto...

Arddangosfeydd Blwyddyn 2

Dewch i edrych ar ein arddangosfeydd yn ein dosbarth.

Newyddion Cyffrous !

Rydyn ni wedi ymweld a Techniquest ar ddydd Mercher y 9 fed o Chwefror ! Roedd pawb wedi mwynhau chwarae yn yr ystafell golau. Aeth pawb i mewn i ysta...

Kung Hei Fat Choy !

Dyma ni yn coginio rholenni llysiau [spring rolls]ar gyfer y flwyddyn Newydd Tseineaidd. Rydyn ni'n hoff iawn o fwyta'n iachus ac wedi dysgu sgi...

Ymweld a'r Llyfrgell yn Rhymni 27/1/11

Aethon ni i'r llyfrgell . Gwrandawon ni yn astud ar y llyfrgellydd yn darllen y stori "Y Gryffalo". Rydyn ni'n mynd yn ol i'r llyfrgel...

Gwyddoniaeth - poeth neu oer?

Rydyn ni wedi gwneud arbrawf i weld pa ddefnydd sy'n cadw ni'n boeth.

Nadolig o gwmpas y byd

Sioe Nadolig Blwyddyn 1 & 2 oedd trip o gwmpas y byd ar awyren i weld sut mae pobl eraill yn dathlu Nadolig. Aethon ni o Gymru i Ffrainc, yr Iseld...

Y Dyn Eira / The Snowman

Ym Mis Tachwedd, aethon ni i lawr i Ganolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd i weld perfformiad o'r Dyn Eira yn fyw ar y llwyfan. Yn ol yn yr ysgol, roedden...

Ein caffi cawl

Yn yr haf, roedden ni wedi mynd ati i dyfu llysiau yn ein gardd newydd tu ol i'r dosbarth. Pan ddaeth amser y gwasanaeth diolchgarwch, penderfynon ni ...

Ein gwaith 'Pontydd' gyda Mrs G. Davies / Our 'Bridges' project with Mrs G. Davies

Dyma ein gwaith Dylunio a Thechnoleg! Rydym wedi gwrando ar stori'r Tri Bwch Gafr Surbwch ac yna ymchwilio i wahanol fathauo bontydd...

Penblwydd Twm

Roedd parti mawr gan Twm i ddathlu ei benblwydd yn chwech oed. Daeth Lazio, y tedi o Ysgol Gymraeg Caerffili lan i gymryd rhan yn y dathliadau. Roedd ...

Lluniau Hydref / Autumn Pictures

Dewch gyda ni am dro o gwmpas y coed. / Come with us for a walk around the trees.

Gwneud jeli!

Dewch i weld blwyddyn 2 yn gwneud jeli ar gyfer parti Martha. / Come and see Year 2 make jelly for the party!

Gwneud Bara / Making Bread

Dewch i weld sut gwnaethon ni ein bara. / Come and see how we made our bread.

Please click to open

doc.gif: Cyswllt Cartref

Cyswllt Cartref

File size: 19KB (Word File)

pdf.gif: Dechrau Ysgol/Starting School

Dechrau Ysgol/Starting School

File size: 13KB (PDF File)

Links will open in a new window

Dewch i ddysgu Tablau 2,5 a 10 !

Dewch i chwarae gemau amrywiol ! Ydych chi'n gwybod eich tablau ?

Ffrindiau'r wyddor/ alphabet friends

Dewch i ddysgu am lythrennau yr wyddor a darllen cyfres o storiau.....

Hanes a gwyddoniaeth

Dewch i ymchwilio a darganfod ffeithiau newydd !

Rhifo fesul 2 / Counting in 2's

Dewch i chwarae gem Mathemateg!

Addurnwch y goeden Nadolig / Decorate the Christmas tree

Dewiswch yr addurniadau ar gyfer eich coeden Nadolig. Choose the decorations for your Christmas tree.

Jac a'r goeden ffa

Dewch i wrando a gwylio stori Jac a'r goeden ffa !

Ysgol Maestir, Sain Ffagan

Gwyliwch y ffilm fer yma gan Cinetig am ferch fach yn syrthio i gysgu ac yn mynd nol mewn amser i Ysgol Maestir yn Oes Fictoria. Watch this short film about a young girl who falls asleep and goes back in time to Maestir School in the Victorian era.

Storiau rhyngweithiol / Interactive Stories in Welsh

Dewch i ddewis llyfr o'r silff lyfrau / Come and choose a book from the bookshelf!

Cyw

Dewch i wylio rhaglenni Cymraeg a chwarae llawer o gemau cyffrous am eich hoff gymeriadau/Come and watch Welsh programmes and play a selection of exciting games of your favourite charcters!

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional