Titw Tomos Las

< Back to Tudalennau Dosbarthiadau / Class Pages

 
 

 Helo! Croeso i'r Dosbarth Meithrin.
 Welcome to our Nursery Class!


Athrawes / Teacher:- Mrs J Williams

Cynorthwywyr / Assistants:- Mrs J. Green a Miss N.Field

Nifer y plant / Number of children:- 37
Thema'r tymor / This term's theme:- Chwedlau'r Ddraig / Dragon Tales

Gwaith Cartref / Homework:- Dydd Gwener/Friday

Canu a chofio / CD's and songs :-   Dydd Mawrth /Tuesday

Addysg Gorfforol / P.E:-   Dydd Llun / Monday

Dillad Addysg Gorfforol / P.E Kit:-   Siorts du a chrys gwyn / black shorts and white T shirt.

Rhestr Dymuniad / Wish List:- 
  • Dreigiau amrywiol/ various dragons

Yn ystod y tymor hon mi fydd y plant yn gweithio ar ddatblygu sgiliau trin manwl /
During this term the children will work on developing their fine motor skills.

Rhifedd /Numeracy:-  Adnabod rhifau 1-10, siapiau 2D a 3D, lliwiau ac arian. Name , recognise and count numbers 1-10, shapes 2D and 3D colours  and money.

Llythrennedd/ Literacy :-  Dysgu geirfa caneuon. Dechreu adnabod yr wyddor, adeiladu geiriau a darllen llyfrau syml. Tynnu llun person.
Learn the words to songs. Begin learning the alphabet building up words and reading simple books. Draw a person.


Please click to view

Amser cerddoriaeth/ Music time.

Amser cerddoriaeth/ Music time. (250KB)

Ymweliad y deintydd/  A visit from the dentist

Ymweliad y deintydd/ A visit from the dentist (129KB)

Chwarae rol yn y castell/ Role play in the castle.

Chwarae rol yn y castell/ Role play in the castle. (204KB)

Ein cardiau Sul y Mamau/ Our Mother's day cards

Ein cardiau Sul y Mamau/ Our Mother's day cards (208KB)

Mam rwyt ti'n arbennig! Mam you are special to me.

Mam rwyt ti'n arbennig! Mam you are special to me. (268KB)

Please click a heading

Masnach Deg

Gweithgareddau Masnach deg yn y Dosbarth Meithrin. Diolch yn fawr Mrs Davies am ddod a phethau hyfryd o'r India.

Diwrnod y Llyfr

Daeth Sali Mali a Norman Preis i ymweld a phlant Ysgol y Lawnt i ddathlu diwrnod y llyfr.

Dydd Gwyl Dewi

Draig mawr goch yn rhuo'n gas yn rhuo'n gas rarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!

Ysgol y goedwig

Dewch am dro i weld y byd , y byd i gyd ei led a hyd, Dewch am dro i weld y byd , i ffwrdd a ni ......

Hydref / Autumn

Hwyl yn yr Hydref / Autumn Fun

Ffrwythau / Fruit

Gweithgareddau gyda ffrwythau. Fruit activities.

Please click to open

pdf.gif: Cynllun Canu a Chofio

Cynllun Canu a Chofio

File size: 5KB (PDF File)

Links will open in a new window

Gwnewch lun o Rwdolff / Make a picture of Rudolph

Rhowch y darnau at eu gilydd i greu llun o Rwdolff. / Put the pieces together to make a picture of Rudolph.

Ffrindiau'r Wyddor

Dewch i gael hwyl a sbri gyda ffrindiau'r wyddor! / Come and have fun with 'Ffrindiau'r wyddor'

Addurnwch y goeden Nadolig / Decorate the Christmas tree

Dewiswch yr addurniadau ar gyfer eich coeden Nadolig. Choose the decorations for your Christmas tree.

Dewch i greu llun / Come and paint a picture

Gwefan Kerpoof i greu lluniau gyda 'Activity Doodle'. Kerpoof Website to create pictures with Activity Doodle.

Planed Plant Cyw

Rhaglen Cyw a'i ffrindiau a gemau/ A programme about Cyw and his friends plus games

Down on the Farm

Find out what itís like to live on a farm by milking cows, collecting eggs and picking vegetables with Aunty Mabel.

Tweenies: Me First

A game about caring for each other and sharing.

Copyright © Ysgol y Lawnt, Surgery Hill : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in Valid XHTML 1.0 Transitional